FTP Downloadhulp

 FTP Downloadhulp

Downloaden met WS_FTP

Met een FTP programma kun je de bestanden van je computer op het web zetten. en andersom (Up- en Downloaden dus)

Zo kan dus iedereen je website bekijken op het http adres wat je van de provider hebt gekregen.

Een handig programma hiervoor is WS_FTP.

Aan de slag

Als je WS_FTP gedownload en geinstalleerd hebt, kunnen we van start! Hij staat op onze site (klik hier om te downloaden)

Open WS_FTP

Het schermpje eigenschappen voor Session wordt geopend.

Druk op new. Nu gaan we de gegevens invoeren van de MadeByMaus server.

Profile name: Geef hier een zelf te kiezen naam in, Bijvoorbeeld MadeByMaus Fotodownload.
Host name/address: Hier vul je het adres in die je per mail is toegezonden (zonder de ftp:// ervoor).
Host type: Kies automatic detect.
User ID: Hier vul je je username in die je per mail is toegezonden, let op de hoofdletters.
Password: Hier vul je het bijbehorende wachtwoord in, let ook hier op de hoofdletters!
Account: Mag leeggelaten worden.

Druk op OK, en als alles goed is ingevuld, wordt er een verbinding gemaakt!

Onderin het FTP scherm zie je voorbij schieten: user logged in

Nu kan het feest beginnen!

Als je naar WS_FTP kijkt, zie je 2 vensters (zie plaatje).

Je moet het zo zien: links is jouw PC, rechts is de MadeByMaus server.

Als je bestanden wilt downloaden van de server, moet je dus rechts de bestanden selecteren, en dan op het pijltje naar links klikken.

Je gaat dus in het rechter venster naar de map waar je foto’s staan, selecteer al de bestanden die je hebben wilt.

Ga bovenin het menu naar edit, select all. Druk nu op het pijltje naar links, en de bestanden gaan naar jou PC!

(wil je maar enkele bestanden uploaden, doe je natuurlijk alleen die selecteren en dan het pijltje naar links!)

Onderin WS_FTP zie je nu allerlei regels tekst voorbij schieten. Dit betekent dat het proces volop in gang is.

Als je de melding: Transfer complete ziet, en een geluidje hoort, dan is het downloaden klaar!

Dit moet lukken, zo niet, stel je overige vragen via